NAŠE POSLANSTVO

Temeljno poslanstvo škofijskega odbora za mladino (ŠOM) je pastoralna skrb za vso mladino na območju škofije. Preko različnih dejavnosti pomaga mladim rasti v osebni veri do Kristusa in v medsebojni povezanosti uresničevati svoje poslanstvo v Cerkvi, družbi in državi. ŠOM se z istoimenskimi ustanovami v drugih slovenskih škofijah povezuje v Urad za mlade, ki je delovno telo Slovenske škofovske konference za mladinsko pastoralo na medškofijski ravni in je v službi celotne Katoliške Cerkve v Sloveniji. ŠOM se pri izpolnjevanju svojega poslanstva povezuje tudi z različnimi pastoralnimi in drugimi ustanovami doma in v tujini.

Temeljno poslanstvo ŠOM se uresničuje:

  • z usmerjanjem, načrtovanjem in koordiniranjem mladinske pastorale v škofiji;
  • s povezovanjem vseh glavnih nosilcev mladinske pastorale v škofiji, da bi s skupnim prizadevanjem skrbeli za učinkovito evangelizacijo mladine;
  • z načrtovanjem ter pripravljanjem gradiva in pripomočkov za katehizacijo mladih;
  • s skrbjo za osebno formacijo, izobraževanje in usposabljanje župnijskih animatorjev za mladinsko pastoralo ter drugih sodelavcev v mladinski pastorali;
  • z organiziranjem romanj mladih na škofijski ravni;
  • z organiziranjem dnevov zbranosti in duhovnih vaj na škofijski ravni;
  • z organizacijo svetih maš za mlade;
  • z ustanavljanjem različnih organizacijskih odborov za posamezne dogodke;
  • s sodelovanjem pri načrtovanju in izvajanju nalog v okviru Urada za mlade;
  • s projektom Oratorij.