ADORACIJE

Dragi mladi, ali ste mislili, da smo mladi premladi za češčenje Najsvetejšega? Ste mogoče po tiho pomislili, da je to samo za stare ženice, ki imajo veliko časa ter lahko zato eno uro sedijo oz. klečijo in molijo? Ali ste se mogoče ustrašili z mislijo: »Saj ne zmorem toliko časa presedeti v tišini in v polni zavesti moliti.« Ali pa celo: »Saj nimam nobenega odnosa z Bogom, ne vem niti, kako Ga naj častim?« Nič za to, glavo gor in preženite pomisleke. Češčenje ni nekaj, za kar potrebujete izpit, tukaj ni »prav« in »narobe«, ampak samo dovolite, da se Jezus dotakne vašega srca. Najsvetejše bo izpostavljeno enkrat mesečno po sveti maši za mlade. V času koronakrize bo to potekalo po spletu prav tako enkrat mesečno. Slavili ga bomo v molitvi in spremljavi pesmi, ob katerih se naj čas ustavi; spodbujajočih razmišljanjih, ob katerih se naj umirijo misli; v osebni tišini, ki naj vas ne duši, ampak presune. Lahko pa samo enostavno gledate Gospoda in On bo gledal vas.